Cena Josefa Chmelíka

Vyhlášení ceny Josefa Chmelíka - za rok 2019

Cena Josefa Chmelíka

za nejlepší českou proteomickou publikaci
v roce 2019

bude vyhlášena v průběhu léta 2020. Podrobnější informace o podmínkách soutěže budou uveřejněny na této stránce.