Úvodní stránka

Již tradiční, 6. neformální proteomické setkání je klasickou národní konferencí, ale zároveň i neformálním prostorem k seznámení jednotlivých proteomických skupin, k navázání pracovních i osobních kontaktů, s dostatečným prostorem k diskuzi o proteomice, životě a vesmíru. Součástí konference bude vyhlášení vítězů a předání Ceny Josefa Chmelíka za nejlepší proteomickou publikaci. V letošním roce budou vyhlášeny ceny dvě, za publikace zveřejněné v roce 2017 a 2018. Sponzorem tohoto ocenění je firma Amedis, autorizovaný distributor přístrojů firmy SCIEX.

Abychom umožnili účast co nejširší skupině zájemců, pojali jsme celou akci jako nízkonákladovou. 6. neformální proteomické setkání je tedy bez registračního poplatku.

Odborná sdělení budou mít formu přednášek v českém nebo slovenském jazyce (15 minut) a postery jsou nahrazeny úspěšnou formou ústních miniprezentací formátu „333“ (3 snímky prezentace + 3 min přednes + 3 min diskuse). Abstrakta všech sdělení budou vydána ve formě on-line sborníku.

Máme-li udržet nulový registrační poplatek, žádáme vás o součinnost. Abychom měli představu o počtu účastníků, prosíme Vás o včasnou registraci pomocí registračního formuláře, s jehož pomocí můžete zároveň zaslat abstrakta svých plánovaných sdělení v českém nebo slovenském jazyce. Registrace bude otevřena do 8.11.2019 (prodlouženo)!

Organizační tým 6. NPS
Marek Šebela
Jiří Petrák
Pavel Řehulka

Základní informace

Místo:Pevnost poznání,
Areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc
Datum:29.11.-30.11.2019 (pátek-sobota);
začátek programu: pátek 29.11., přibližně v 15:00
Registrace do:8.11.2019 (prodlouženo!)
Organizátoři: Proteomická sekce ČSBMB
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Sponzoři setkání

Anton Paar Bruker Eppendorf
Pragolab Thermo Scientific AMEDIS SCIEX

Partneři setkání

PrF UPOL Centrum regionu Haná