Program a sborník abstraktů

Podrobný program a sborník abstraktů 6. neformálního proteomického setkání lze nalézt pod tímto odkazem
Sborník NPS2019 (aktualizováno 27.11.2019, 17:05)

V případě, že ve sborníku naleznete nějakou zásadní chybu, dejte nám vědět emailem na adresu
"info (zavináč) czproteo (tečka) cz"
Děkujeme.

Součástí programu bude vyhlášení vítěze soutěže o Cenu Josefa Chmelíka za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2017 a 2018.


Program v přehledu:

(aktualizováno 27.11.2019, 16:35)

Pátek, 29. listopadu 2019, 15:00 – 22:00

14:30 – 15:00Příchod a potvrzení registrace
15:00 – 15:10Zahájení
15:10 – 16:10Přednášková sekce I (předsedající: P. Řehulka)
15:10 – 15:25P 01: O. Vít – Strategie “Pitchfork” a její využití v hledání nových zásahových míst v membránovém proteomu feochromocytomů a paragangliomů
15:25 – 15:40P 02: J. Kislinger – Fibrilární struktura Amyloid Beta Proteinu pomocí SAXSt
15:40 – 15:55P 03: T. Oždian – Mohou být slzy použity jako zdroj proteinů z mozku?
15:55 – 16:10P 04: M. Némethová – Využitie LCMS proteomickej analýzy vo výskume ischemického poškodenia a ischemickej tolerancie v mozgu potkana
16:10 – 17:00Miniprezentace – blok 1 (Předsedající: M. Šebela)
M 01: T. Hrdinová – Protein IFITM3 v exosomech z CML buněk jako potenciální marker rezistence na inhibitor tyrozin kináz – imatinib
M 02: D. Lipcseyová – Proteomická analýza mozkomíšního moku pacientek s roztroušenou sklerózou – cesta k identifikaci biomarkerů?
M 03: J. Faktor – Hmotnostne spektrometrická identifikácia mutovaných peptidov s potenciálom v protinádorovej vakcinácii
M 04: L. Janáčová – SWATH-MS identifikácia calcyphosinu a stathminu-1 ako markerov agresivity nádorov endometria s odlišnou špecifitou
M 05: M. Běhounek – Proteomická analýza myokardu při levostranném a oboustranném srdečním selhání
17:00 – 17:20Přestávka na kávu
17:20 – 18:40Přednášková sekce II + 2 miniprezentace (Předsedající: P. Novák)
17:20 – 17:35P 05: K. Harant – Kapacita Orbitrapu - citlivost a úspěšnost identifikace peptidů
17:35 – 17:50P 06: D. Potěšil – Softwarový kontejner a nové KNIME komponenty pro procesování proteomických dat
17:50 – 18:05P 07: M. Hubálek – Využití nástrojů z otevřených zdrojů při vyhodnocení proteomických experimentů
18:05 – 18:20P 08: G. Lochmanová – Vliv genetického a chemického utlumení histondeacetyláz na vývoj rostlin a modifikační profil histonů
18:20 – 18:30M 06: J. Tylečková – Vliv duplicit v prasečí databázi na vyhodnocení SWATH dat
18:30 – 18:40M 07: J. Novák – A FASP protocol optimisation of protein extraction from small extracellular vesicles for proteomic analysis by LC-MS/MS
18:40 – 18:50Vyhlášení vítěze Ceny Josefa Chmelíka za publikace z let 2017 a 2018 (J. Petrák)
18:50 – 19:10Oceněný 2017
19:10 – 19:30Oceněný 2018
19:30 – 22:00Večeře a neformální diskuse v Pevnosti poznání

Sobota, 30. listopadu 2019, 9:15 – 14:30

9:15 – 10:30Přednášková sekce III (Předsedající: P. Bouchal)
9:15 – 9:30P 09: P. Novák – Nativní MS a jeho využití pro sledování interakce mezi transkripčním faktorem a odpovídající DNA sekvencí
9:30 – 9:45P 10: G. Kruppa – 4-D Proteomics and diaPASEF: Combining trapped ion mobility (TIMS) and PASEF with data independent analysis
9:45 – 10:00P 11: M. Černý – Změny proteomu v průběhu klíčení
10:00 – 10:15P 12: D. Petráčková – Paralelní transkriptomická a proteomická analýza makrofágů THP-1 infikovaných lidským patogenem Bordetella pertussis
10:15 – 10:30P 13: P. Junková – Povrchové mapování retrovirových proteinů vázaných na fosfolipidovou membránu
10:30 – 10:50Přestávka na kávu
10:50 – 12:10Miniprezentace – blok 2 (Předsedající: J. Petrák)
M 08: E. Strouhalová – In vitro fosforylace rekombinantních proteinů
M 09: H. Kuchaříková – Optimalizace metody analýzy acetylomu
M 10: M. Vrbacký – Komplexomové profilování mitochondriálních (super)komplexů
M 11: J. Červenka – Proteomic analyses of neural stem cells differentiation in in vitro conditions
M 12: P. Bouchal – DDA, DIA, či directDIA: závisle, s knihovnou či bez? Praktické porovnání přístupů pro různé typy proteomických experimentů
M 13: P. Lapčík – Globální analýza NF-κB proteinových komplexů v modelu luminálních A nádorů prsu pomocí SEC-LC-MS/MS
M 14: R. Mucha – Identifikácia zmien zloženia proteómu počas ischémie a v skorej fáze reperfúzie na základe analýzy krvnej plazmy
M 15: P. Řehulka – Frakcionace peptidů pro proteomickou analýzu
12:10 – 12:20Fyziologická přestávka
12:20 – 13:20Miniprezentace – blok 3 (Předsedající: P. Řehulka)
M 16: Š. Czornyj – Proteomika ve službách úřední kontroly potravin
M 17: M. Berka – Studium biotických interakcí rostlin pomocí omické analýzy
M 18: A. Křenková – Detekce interakčních partnerů proteinu HBx viru hepatitidy B
M 19: J. Držmíšek – Identifikace imunogenních antigenů Bordetella pertussis
M 20: V. Vozandychová – Analýza deubikvitinačních enzymů v procesu infekce bakterií Francisella tularensis
M 21: R. Tuzhilkin – Azurin (elektron-transportní cupredoxin): model pro studium přenosu elektronu a oligomerizace proteinů
M 22: M. Šebela – Analýza působení enzymových inhibitorů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
13:20 – 14:30Ukončení konference a oběd v Pevnosti poznání